fbpx

MHPS - лідер світового ринку в 2019 році в системах десульфурації димових газів.

 

・ Найвища частка - 37,2% світового ринку, вп’яте з 2014 року

・ Сприяння зниженню кількості забруднюючих речовин в навколишньому середовищі

MHPS об'єднала технології захисту довкілля для теплових електростанцій, розроблені і накопичені компаніями Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) та Hitachi, Ltd., Компанія пропонує інтегровану систему контролю якості повітря (AQCS), що включає десульфурацію димових газів (FGD) , селективне каталітичне відновлення (SCR) для денітрифікації та електростатичний осаджувач (ESP) для систем збору пилу. Це виокремлює  MHPS, як єдиного світового виробника, здатного самостійно впроваджувати комплексні системи для очистки викидів від теплових електростанцій. Впровадження цих технологій зменшує викид в атмосферу таких забруднювачів повітря, як оксид сірки (SOx), оксид азоту (NOx) та твердих частинок, покращує екологічний стан планети.